ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ ในหัวข้อ อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน วันที่ 23 มีนาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษเบื้องต้นและการป้องกัน" วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

*  ไม่มีค่าลงทะเบียน 

** บริการเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

กลุ่มเป้าหมาย

1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่อยู่ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตำบลธาตุ ตำบลเมืองศรีไค ตำบลโพธิ์ใหญ่ และตำบลคำขวาง (เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อื่นๆ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมได้)

2. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิธีการรับสมัคร
 
1 สมัครออนไลน์ ได้ที่
คลิก ลงทะเบียนออนไลน์และดาวน์โหลดเอกสาร
 
2. สมัครทางโทรสารโดยส่งใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มในแผ่นพับ) มาที่ 045-353630
3. สมัครทางไปรษณีย์ สามารถส่งแผ่นพับ โดยพับหน้าแผ่นพับที่อยู่คณะเภสัชศาสตร์ออกด้านนอก พร้อมกับติดแสตมป์ และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ปรากฎ
4. สมัครทางโทรศัพท์ ติดต่อ คุณดารุณี นามห่อ หมายเลขโทรศัพท์ 045-353603
5. สมัครทางอีเมล์ phar@ubu.ac.th
 
 
(สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561)
 
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (16 มกราคม 2561 ,16:05 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 มกราคม 2561 ,16:02 โดย ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ