ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ "ทักษะการให้บริการและการสืบค้นฐานข้อมูลด้านเภสัชกรรม"

ขอเชิญทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ "ทักษะการให้บริการและการสืบค้นฐานข้อมูลด้านเภสัชกรรม" ในวันที่ 8 -9 พฤาภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย PH305 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก http://www.phar.ubu.ac.th/dhi2018/

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (6 มีนาคม 2561 ,16:26 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 มีนาคม 2561 ,16:32 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)