ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
 

CPE 12 หน่วยกิต

 
 
โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.phar.ubu.ac.th/geriatrics/
 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ระยะเวลาการรับลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎาคม 2561

รายการ

อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2561

1,500 บาท/คน

ลงทะเบียนและชำระเงินหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2561

2,000 บาท/คน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวดารุณี นามห่อ งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 


Tags :ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 6  
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวิตรี สอนพงษ์ (21 มีนาคม 2561 ,15:10 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 มีนาคม 2561 ,15:54 โดย นางสาวิตรี สอนพงษ์)