ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


25
มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวันเวลาสถานที่สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
20
มิ.ย.
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
07
มิ.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี