ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (12 ธันวาคม 2560 ,08:54 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 12 ธันวาคม 2560 ,08:56 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดของประกาศ
2. ใบสมัครงาน