ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 - 14 ธ.ค. 2561

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (30 ตุลาคม 2561 ,11:45 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 ,11:47 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดประกาศ
2. ใบสมัครสอบคัดเลือก