ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2562 สอบถามโทร. 0-4535-3606

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (6 มีนาคม 2562 ,09:19 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 มีนาคม 2562 ,13:37 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดประกาศ
2. ใบสมัครสอบแข่งขัน