กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มวิชา
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
Asst.Prof.Dr.Nipaporn
Muangchan

รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
Assoc.Prof.Dr.Nongnit
Teerawatanasuk

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
Asst.Prof.Dr.Chutinun
Prasitpuripreecha

ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
Asst.Prof.Dr.Nuttiya
Werawattanachai

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
Asst.Prof.Dr.Pajaree
Tongngok

ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
Asst.Prof.Dr.Pornthip
Waiwut

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
Asst.Prof.Dr.Sirima Suvarnakuta
Jantama

ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข
Asst.Prof.Dr.Somchai
Sinchaisuk

ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
Asst.Prof.Dr.Somwang
Janyakhantikul

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
Asst.Prof.Dr.Suparat
Chanluang

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
Dr.Juthamas Hongthong

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
Dr.Thitidaj Luetrakul

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
Dr.Piengpen Thisoda

ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
Dr.Phaijit Sritananuwat

อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
Narongchai Chaksupa

ดร.ธนวดี ปรีเปรม
Dr.Thanawadee Preeprem

รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ


- ยังไม่กรอกข้อมูลการศึกษาต่อ ของ อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์