กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
12:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี