กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:15 - 13:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ต.คำขวาง ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
18:00 - 20:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
08:30 - 18:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ต.คำขวาง ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
08:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
03:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จังหวัดบุรีรัมย์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
12:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
11:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
15:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:30 - 19:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
12:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
07:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน และสถานีตำรวจวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านฝนซักอบรีด
สมัย กิ่งคำ
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านฝนซักอบรีด
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
10:00 - 23:55
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จ.สกลนคร และจ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
13:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
05:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จ.สกลนคร และจ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี