กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
08:30 - 09:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมยูเพลส หน่วยทดสอบฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
16:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
หน่วยทดสอบฯ ไปโรงแรมยูเพลส
สมัย กิ่งคำ
นางแวว ถนอมวงค์
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
08:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
หน่วยทดสอบฯ โรงแรมยูเพลส
สมัย กิ่งคำ
นางแวว ถนอมวงค์
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
08:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
โรงแรมยูเพลส หน่วยทดสอบ และสนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางแวว ถนอมวงค์
08:45 - 13:45
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมยูเพลส สถานปฏิบัติการคณะฯ สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ้านแข้ด่อน อ.นาจะหลวย
สมัย กิ่งคำ
ดร.กุสุมา จิตแสง
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
วันพุธที่ 08 พฤศจิกายน 2560
08:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
โรงแรมยูเพลส หน่วยทดสอบฯ และสนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2560
11:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
บ้านพัก อ.อุไรวรรณ อกนิตย์
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
08:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ และ รพ.สต.คำขวาง
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
08:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ และ รพ.สต.คำขวาง
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
08:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ และ รพ.สต.คำขวาง
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
08:45 - 12:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สำนักงานอธิการบดี
โปรดเลือก พรข.
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:30 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านเซียมดอกไม้สด วัดผาสุการาม
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงเรียนนารีนุกูล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สรรพากรอำเภอวารินชำราบ หจก.โฮมโปรดักส์เซ้นเตอร์
สมัย กิ่งคำ
นางนารี แก้ววงษา
14:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วัดผาสุการาม
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
13:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลโนนคูณ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
07:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน โรงแรมลายทอง คณะเภสัชศาสตร์ สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมลายทอง สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
07:00 - 23:55
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
07:00 - 23:55
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
-
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
-
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ต.คำขวาง ต.โพธิ์ใหญ่ และอ.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
05:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ต.คำขวาง ต.โพธิ์ใหญ่ และอ.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
-
-
-
-
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
-
-
-
-
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
13:30 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
หจก.อีซูซุตังปัก และหจก.โตโยต้าอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางนารี แก้ววงษา
16:00 - 17:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สสจ.จังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี