กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
06:20 - 10:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
15:00 - 21:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สนามบิน โรงแรมลายทอง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
08:00 - 18:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมลายทอง คณะเภสัชศาสตร์ โรงแรมลายทอง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
13:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ในเมืองอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
08:00 - 22:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมลายทอง คณะเภสัชศาสตร์ สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
แฟลต 5 โรงแรมยูเพลส อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
18:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมยูเพลส ร้านอาหารหงษ์ฟ้า
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
04:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
08:40 - 09:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมยูเพลส มาคณะเภสัชศาสตร์
สมัย กิ่งคำ
นางสาวติณณา ภาษาพรม
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
19:00 - 21:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมยูเพลส สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
04:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
09:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมยูเพลส ว.แพทย์ฯ และร้านอาหารในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2560
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมยูเพลส รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และสนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 09 กันยายน 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
06:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน คณะเภสัชศาสตร์ สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
13:30 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
บ้านพักนายศักดิ์ชัย รัศมี
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:30 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สรรพากรอำเภอวารินชำราบ รพ.วารินชำราบ
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
15:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน โรงแรมลายทอง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
06:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน โรงแรมลายทอง คณะเภสัชศาสตร์
สมัย กิ่งคำ
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
-
-
-
-
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
-
-
-
-
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
06:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ตลาดวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
09:00 - 13:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านเซียมดอกไม้สด ร้านปัญญรัตน์
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560
-
-
-
-
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คลังจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
13:30 - 15:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี