กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
15:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านน้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านน้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านซ่อมโซฟา วารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นายสมัย กิ่งคำ
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
13:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนบ้านโนนแดง
นเรศน์ กำลังดี
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
13:30 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
หจก.ยงสงวน จำกัด
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
12:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
13:00 - 14:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี