กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี