กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561
08:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
10:10 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้าน ส.คูณชัย
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
15:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี วารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางอนุพร กลางคำ
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
16:30 - 20:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
18:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
บ้านพักนางสาวอาธัญญา พวงผะกา
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
09:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สถานีรถไฟ/โรงแรมสุนีย์ฯ/สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 11:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมนาถศิริ
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
11:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมนาถศิริ คณะเภสัชศาสตร์
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
09:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์ฯ/ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ ม.อบ./สถานีรถไฟ/สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอาหารในเขตอำเภอวารินชำราบ
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
08:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมนาถสิริ คณะเภสัชศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอาหารในเขตอำเภอวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
09:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อบ.
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
08:00 - 11:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์ โรงแรมนาถสิริ สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
06:30 - 10:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดศรีประดู่ และวัดจังกาจิตต์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
18:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางเย็นฤดี แม่นมั่น
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
08:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส หน่วยวิทดสอบฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางเย็นฤดี แม่นมั่น
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
08:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส หน่วยทดสอบฯ และสนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางเย็นฤดี แม่นมั่น
13:30 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ้านกรองน้ำ และที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางนารี แก้ววงษา
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561
13:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วัดเลียบ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
08:30 - 21:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สวนสัตว์อุบลราชธานี
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สวนสัตว์อุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
07:00 - 17:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สวนสัตว์อุบลราชธานี
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
07:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สวนสัตว์อุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
07:45 - 14:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.50 พรรษา
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี