กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
06:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สถานีรถไฟ
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562
06:00 - 09:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
08:15 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
เซ็นทรัลพลาซ่า
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ศูนย์การค้่าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
09:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
เซ็นทรัลพลาซ่า
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
10:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดจังกาจิตต์
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
12:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
13:00 - 15:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สต.คำขวาง/รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
นเรศน์ กำลังดี
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
13:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
รอบมหาวิทยาลัย / ในเมือง / วารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
07:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดหลวง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
18:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
07:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/คณะเภสัชศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/คณะเภสัชศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
16:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 20:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
18:00 - 21:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/โรงแรมสุนีย์แกรนด์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
07:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน/สถานีรถไฟ/โรงแรมสุนีย์แกรนด์
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
07:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/โรงแรมสุนีย์แกรนด์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
07:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/โรงแรมสุนีย์แกรนด์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
08:00 - 23:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์/อาคาร 7 รอบ
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน/สถานีรถไฟ/โรงแรมสุนีย์แกรนด์
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
07:00 - 22:55
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านยาตลับนาค ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ รพ.ขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
09:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
07:00 - 22:55
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านยาตลับนาค ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ รพ.ขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
07:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส /คณะเภสัชศาสตร์/สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสดใส ตะรินันท์
07:00 - 23:55
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านยาตลับนาค ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ รพ.ขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
07:00 - 22:55
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านยาตลับนาค ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ รพ.ขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
05:00 - 23:55
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านพัก ภก.วิพิน กาญจนการุณ จังหวัดบุรีรัมย์
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
07:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านยาตลับนาค ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ รพ.ขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สต.คำขวาง, ต.คำขวาง พื้นที่ 6 หมู่บ้าน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
08:00 - 11:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
สมัย กิ่งคำ
นายทยากร วริทธานนท์
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สต.คำขวาง, ต.คำขวาง พื้นที่ 6 หมู่บ้าน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี