กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
05:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านพัก ภก.วิพิน กาญจนการุณ จังหวัดบุรีรัมย์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี