กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานการเงิน
นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง
Ms.Chanyanut Chuangching
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
Ms.Pitchayaporn Kaolerd
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอนุพร กลางคำ
Mrs.anuporn Klangkham
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานพัสดุ
นางชื่นจิต ภู่ทอง
Mrs.Chuenchit Phoothong
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปนิดา มุขมณี
Ms.Panida Mukmanee
นักวิชาการพัสดุ

นางนารี แก้ววงษา
Mrs.Naree Kawwongsa
คนงานห้องทดลอง