กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
11)วิธีสกัดมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหย ระดับของกลิ่น การผสมน้ำหอมกลิ่นต่างๆ 12)หลักการใช้น้ำมันหอมระเหยอย่างปลอดภัย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
27. Fluid and electrolyte disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 10:00
7. Diuretics ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
เทคนิคทางเภสัชวิทยาและ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
13. ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และ การประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Integration of Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองวิทยากร โครงการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวจิรัสยา สมลา
12:00 - 15:00
เครื่องสำอางสำหรับช่องปากและฟัน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
protein metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Drugs affecting ANS functions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : protein metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : protein metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : protein metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : protein metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
12:00 - 13:00
รับรองวิทยากร โครงการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวจิรัสยา สมลา
08:00 - 11:00
7.การดูแลสุขภาพด้วยการเเพทย์แผนจีน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
One-way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาการเรียนแบบเชิงรุก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Correlation and Regression Methods
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
21. Beta-adrenergic blockers
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
22. Diuretics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 11:59
บรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจาก Cosmos Technical Center Co., Ltd., ประเทศญี่ปุ่น
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวติณณา ภาษาพรม
11:00 - 13:05
แลกเปลี่ยนจาก Cosmos
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวติณณา ภาษาพรม
13:00 - 15:00
เรียนทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่ม 4
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 6) อ.Mike Smyth
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 6) ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 6) อ.ทวนทน บุญลือ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:30 - 16:30
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 16:30
พบ นศ project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
15:00 - 17:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 6) อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
15:30 - 16:40
หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บริษัท Cosmos กับ คณะเภสัชสาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
12. ปฏิบัติการสาธิตครั้งที่ 1 การเตรียมยาสมุนไพร/เครื่องสำอางสมุนไพร 1 (**สอบในชั่วโมงที่เรียน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
8. Anticancer agents
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Hypothalamic and pituitary hormones
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 9/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การตรึงเอนไซม์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
สถาบันการศึกษากับการพัฒนาบทบาทของเภสัชกร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ชี้แจงการสอบความรู้ฯ ศิษย์เก่า
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 16:00
เทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 11:00
3.8. Nitrates and Nitrites
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
7. Immunoglobulin & Blood products
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Energy Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
4. DrugsOverdose / 4.1. Nonprescription Preparations
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
ประชุมกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาคครั้งที่ 2 เภสัชบัด 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
protein metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
7. Redox titration and Electrochemistry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : protein metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : protein metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : protein metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : protein metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 16:00
นำเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 3 รายวิชาสัมมนา หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 11:00
13. ปฏิบัติการสาธิตครั้งที่ 2 การเตรียมยาสมุนไพร/เครื่องสำอางสมุนไพร 2 (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สิว
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 16:00
จำแนกประเภทและอธิบายกลไกของโภชนเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการบำรุงผิว เส้นผม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 13:00
Conference หัวข้อ Protein metabolism รายวิชา 1502202 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 12:00
15. Respiratory disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ เรียนรายวิชา จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
การบำบัดด้วยยีน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
8ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา (Chemical structure and adverse drug reactions) ต่อ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
13. Chemical kinetics and drug stability
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
ประชุมกรรมการสอบ QE ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
ติดเลขที่นั่งสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สถิติพื้นฐาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
12. การบริหารความเสี่ยง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 10
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง Topical preparations II
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
พฤติกรรมการใช้ยาของสังคมไทย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 2) (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
10.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
13. การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
. การทดสอบความเป็นพิษ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
12. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
13. กฎหมายและนโยบายสาธารณสุขที่สำคัญด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคของคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
13. Renal drug clearance & Dose optimization in renal impairment
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Fast disintegrating/dissolving tablet for oral drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 12 : การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
12. เภสัชพันธุศาสตร์ในโรคหัวใจและ หลอดเลือด(อภิปรายกรณีศึกษา)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
12. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
15. กิจกรรมเมื่อท่านเป็นเภสัชกรโรงพยาบาล: ครั้งที่ 2 นำเสนอกรณีศึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 19:00
Pharmacotherapy 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
15:00 - 16:00
สอนหัวข้อ Integration of Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
16:00 - 18:00
Community pharmacy case discussion
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
สอบชดเชย รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
08:00 - 11:00
แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
13)วิธีใช้น้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพ เบื้องต้น(นวด อาบ อบ ประคบ ทา แช่ สูดดม)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
28. Renal dialysis,29.Drug dosing adjustments in chronic kidney disease
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
13. การให้คำแนะนำปรึกษาการอดบุหรี่
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 11:00
วิชา 1503 100 ยาในชีวิตประจำวัน
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
10:00 - 12:00
13. ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และ การประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
30. Drug-induced renal disorders,31.Drug-induced SIADH
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Control of Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 15:00
สมุนไพรเพื่อลดน้ำหนักและขจัดเซลลูไลท์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. Drugs affecting GI functions
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Skeletal muscle physiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : lipid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : lipid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : lipid metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : lipid metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
7.การดูแลสุขภาพด้วยการเเพทย์แผนจีน ต่อ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาคครั้งที่ 2 เภสัชบัด 3
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Correlation and Regression Methods
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
อภิปรายกรณีศึกษา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
16. Eye, ear, nose and throat disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
อภิปรายกรณีศึกษา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
14.พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
8. Anticancer agents ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Thyroid gland and its hormones
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 10:00
บทบาทเภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:05 - 16:00
เทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
10:00 - 12:00
4.2. Drugs affecting CVS
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
8. Allergic extracts & Microbiological products
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Control of Metabolism ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. ปัญหาจากการดำเนินโครงการสาธารณสุขของรัฐโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 11. การพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และ การสาธารณสุข
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
7. Redox titration and Electrochemistry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Skeletal muscle physiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : lipid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : lipid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : lipid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : lipid metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : lipid metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:30
lipid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 12:00
การสอนสาธิตครั้งที่ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
8.การสอนเเบบสาธิตครั้งที่ 1 การเคลื่อนไหวกายเพื่อสุขภาพ (สอบในชั่วโมงเรียน)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
การสอนสาธิตครั้งที่ 1
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9.การสอนเเบบสาธิตครั้งที่ 3การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อดูแลสุขภาพเเบบองค์รวม (สอบในชั่วโมงเรียน)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 12:00
ปรึกษาการทำงานกลุ่ม ( พรรษชลดูแลจแงห้อง ปี 3) ใช้ห้อง 23 คน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ซ้อม OSPE ปี 4 ขอจองโดยนักศึกษาปี 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
จำแนกประเภท และอธิบายกลไกของโภชณ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 10:00
17. Infant formula and medical foods
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เทคนิควิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
Virus
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
9 เคมีคลินิกClinical Chemistry
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
13. Chemical kinetics and drug stability (ต่อ) ,14. Suppositories
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
18. First aid and medical devices
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 15:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
13:00 - 16:00
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
13. การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฎิบัติการที่ 11
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง Suppositories
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
16:00 - 18:00
การเรียนการสอน อ.ฑิภาดา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
17:00 - 19:00
สอนเสริมรายวิชารูปแบบยาเตรียม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
Clinico-pathological conference II (discussion)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
08:00 - 11:00
กลไกการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
9. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่ 3) ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
10.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
14. ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
13. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high al
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
14. การแพทย์แผนไทยและทางเลือก
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
14. Hepatic drug clearance & Dose optimization in hepatic impairment
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
15. Bioavailability and bioequivalence
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
Pulmonary drug delivery system
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 13 : ระบบบริการสุขภาพและบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
13. เภสัชพันธุศาสตร์ในโรคทางจิตเวช (อภิปรายกรณีศึกษา)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
13. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวั
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
8. Anticancer agents ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
14:00 - 16:00
Thyroid gland and its hormones
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
Community pharmacy presentation อ.ธีราพร/อ.พนัชกร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร
15:00 - 17:00
การเรียนการสอน อ.ฑิภาดา
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวจิรัสยา สมลา
15:00 - 19:00
เภสัชกรรมชุมชน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
16:00 - 18:30
เรียนเสริมรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา ใช้ห้อง จำนวน 20 คน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
community pharmacy
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ทวนธน บุญลือ
16:00 - 20:00
สอบ pharmacptherapy 3
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
16:00 - 18:00
Community pharmacy case discussion
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
16:00 - 17:00
Biochemical Aspect of Hormones
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:00
สอนเสริมรูปแบบยาเตรียม อ.วิภาวี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 18:00
พบนักศึกษากลุ่ม community pharmacy อ.อุไรวรรณ/อ.รชตะ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
รายวิชาเภสัชกรรมชุมชน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
รูปแบบยาเตรียม และเทคนิคการใช้ยาแบบต่างๆ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
14)ประเภทของธุรกิจสปา และการบริหารจัดการ หลักการฟื้นฟูสุขภาพ และความงามด้วยสปา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
14. นำเสนอกรณีศึกษาการเยี่ยมบ้าน ในรูปแบบ INHOMESSS และSOAP note
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 12:00
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
32. Immunosuppression in solid organ transplantation
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
13. ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และ การประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Biochemical Aspect of Hormones ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 8/2560
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 15:00
การระคายเคือง การแพ้เครื่องสำอางและการรักษา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
Discussion โครงการ RDU
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 12 Renal section
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
25. Antihypertensive drugs ,26. Agents for treatment of myocardial insufficiency
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Clinico-pathological conference II (Musculoskeletal system)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : nucleic acid metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : nucleic acid metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : nucleic acid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : nucleic acid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : nucleic acid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
เรียนเสริมรายวิชาภู้มิคุ้มกัน จำนวน 22 คน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
10.การสอนเเบบสาธิตครั้งที่ 2การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร (สอบในชั่วโมงเรียน)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
Drug-induced disease Topic Review
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
09:00 - 11:30
สอนเสริมนักศึกษาพิษวิทยาคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 13:00
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:30
ใช้สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
Logistic Regression and Survival Analysis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 15:00
พบ นศ. PT1 กลุ่ม อ.อุไรวรรณ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
ประชุม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 7) ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 7) อ.กุสุมา จิตแสง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 7) อ.Mike Smyth
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
27. Agents for treatment of congestive heart failure ,28. Antiarrhythmic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
Pancreatic islets and its hormones
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 7) ดร.ธนวดี ปรีเปรม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 18:00
นัดพบกลุ่ม conference อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:30 - 21:00
ประชุมงานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน บ้านโนนเค็ง
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
16:30 - 19:00
กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาภูมิคุ้มกัน จองโดยนางสาวพรรษชล โสดาจันทร์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 18:00
นัดพบกลุ่ม conference อ.ธนวดี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
15.สมุนไพรเพื่อการค้า
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
9. Angiotensin converting enzyme inhibitors, antagonists and calcium blockers
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Hormones regulated calcium metabolism and other endocrine gland
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอนเพิ่มเติมเวชศาสตร์ชุมชน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
บทบาทเภสัชกรในงานการตลาดยาและบริษัทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
4.3. Drugs affecting CNS
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ (เป็นภาษาอังกฤษ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Porphyrins, Related Compounds and Blood
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 13:00
ประชุมศิษย์เก่า
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 16:00
สอบปลายภาควิชาเทคนิคทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 15:00
8.Precipitation titration, 9. Gravimetry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Clinico-pathological conference II (Musculoskeletal system)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : nucleic acid metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : nucleic acid metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : nucleic acid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : nucleic acid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group discussion : nucleic acid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
กรณีศึกษา community visit รายวิชาเภสัชบำบัด 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
16:00 - 18:00
conference วิชา ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (นศ. ชนกานต์)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
16:00 - 17:30
พบ นศ project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
17:00 - 19:00
เรียนเสริมรายวิชารูปแบบยาเตรียม 1 ของ รศ.ดร.วิภาวี ขอใช้โดย นายฉัตรชัย วราฤทธิ์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 16:00
การนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพและความ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 16:00
นำเสนอผลงาน กิจกรรมที่ 3: Marketing plan for new health-related product พร้อมส่งชิ้นงานฉบับสมบูรณ์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
รับรองอาจารย์พิเศษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 16:00
จำแนกประเภท และอธิบายกลไกของโภชณ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา Group Conference (อ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 12:00
เทคนิควิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
เคมีคลินิกClinical Chemistry (ต่อ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Conference Lab 6-8
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
19. Anemia
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การประชุม การจัดการเรียนการสอน รายวิชา สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
14. การสมัครงานและสัมภาษณ์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 12
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการ (นักศึกษาเข้าฟังทุกคน)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:45 - 18:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม 9
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:30 - 18:00
เภสัชบำบัด Case discussion
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
15. กรณีศึกษาเพิ่มเติมด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
พบ นศ. CBC secB (อ.ฐิติเดช)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
09:00 - 13:00
ประชุม คกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ สภาเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
11.กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
16. กิจกรรม โครงการ ในการดูแลสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
14. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
15. การสาธารณสุขมูลฐาน/ ระบบสุขภาพภาคประชาชน/ ประชาสังคมกับสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
15. Bioavailability and bioequivalence
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Protein and Vaccine delivery
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 14 : การนำเสนอโครงการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
14. เภสัชพันธุศาสตร์และอันตรายจากการใช้ ยา(อภิปรายกรณีศึกษา)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
14. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:00
พบ นศ. CBC secA (อ.ฐิติเดช)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
16:00 - 20:00
Group discussion อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
16:00 - 17:00
พบ นศ. PT1 กลุ่ม อ.อุไรวรรณ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
16:00 - 17:00
พบกลุ่ม CBC sec A
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
17:00 - 18:00
พบกลุ่ม CBC sec B
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
19:00 - 20:00
confernce วิชา อ.ไพจิตร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวจิรัสยา สมลา
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
15)ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณคณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมชั้น 1
นางอนุพร กลางคำ
09:00 - 15:00
Ph.D. QE Exam (นางวรรณพร วัฒนะวงษ์)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
33. Paediatric pharmacotherapy
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
ประชุมหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (รับรองผลการเรียน 1/2560)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
การฝึกซักประวัติผู้ป่วย
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา ผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
Nutrition
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
.การเลือกซื้อและเก็บรักษาเครื่องสำอางสมุนไพร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:30
การฝึกซักประวัติผู้ป่วย
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 13 Integrated case
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:30
การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา ผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Drugs affecting CVS function (1)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Clinicobiochemical Conference I (Presentation)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
Community pharmacy case discussion
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
16:00 - 19:00
Discussion อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
11.การดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (ธุรการกลุ่มวิชา)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 12:00
Nonparametric statistics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
ฝึกทักษะทางวิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 8) ดร.ธนวดี ปรีเปรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 8) อ.ทวนทน บุญลือ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 8) อ.Mike Smyth
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 8/2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:30 - 16:00
พบ นศ CBC secB (อ.ฐิติเดช)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
15:00 - 18:00
จัดสรรเลือกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
15:00 - 17:00
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 8) ดร.ธนวดี ปรีเปรม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 20:00
CBC A อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
16:30 - 20:30
Group Discussion : วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
16.ผักกับการป้องกันและรักษาโรค (1) (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
10. Antihyperlipoproteinemics and inhibitors of cholesterol biosynthesis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
จริยธรรมและจรรยาบรรณของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ วิชาชีพเภสัชกรรมกับสังคมไทยและบทบาทของเภสัชกรไทยในอนาคต
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
4.4. Analgesics, Antipyretics, NSAIDs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
9. การผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Nutrition ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
5.Teratogens
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
สอนชดเชยเภสัชบำบัด 3
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
10. Complexometric titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Clinicobiochemical Conference I (Presentation)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
นัดพบนักศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
16:00 - 20:00
Discussion อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
16:30 - 19:30
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม 10
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 12:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นายวันเฉลิมและนางสาววลัยพร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:30
นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
confernce (อาจารย์ไพจิตร)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
08:30 - 16:30
สอบปฏิบัติการ Basic techniques & Pharmaceutical Dosage forms
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เทคนิควิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
นำเสนอและอภิปรายบทความวิจัย ด้านจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
สรุปรายวิชาในกลุ่มเภสัชเคมี
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 13
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 16:00
discussion อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
13:00 - 16:00
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 17:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 14
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 20:00
Discussion อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 16:30
จัดห้องสอบปลายภาค 1-2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
สิทธิผู้บริโภค และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย ประเภทของร้านยาและร้านยาคุณภาพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อยเทคโน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะ ครั้งที่ 11/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
15. นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
การนำเสนอและรายงานกรณีศึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
16. Basic concept on pharmacokinetics-pharmacodynamic relationship and clinical applications
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
การนำเสนองาน รายวิชารูปแบบเภสัชภัณฑ์และระบบนำส่งยาใหม่
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 15 : การนำเสนอโครงการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (ต่อ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
15. เภสัชพันธุศาสตร์และผลิตภัณฑ์จาก ธรรมชาติ(อภิปรายกรณีศึกษา)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
15. นำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 20:00
CBCB อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
17:00 - 19:00
กรณีศึกษา community visit รายวิชาเภสัชบำบัด 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
19:00 - 21:00
ปรึกษา conference วิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
16)ไม้ป่ากลิ่นหอมของไทย-เทศ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเครื่องหอม (**สอบในชั่วโมงเรียน**)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
นำเสนอและอภิปรายบทความวิจัย ด้านจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:00 - 11:00
นำเสนอและอภิปรายบทความวิจัย ด้านจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 14Standardized patient approach I
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:00
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวณัชฌ์ธนัญพร)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
การฝึกซักประวัติผู้ป่วย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
การฝึกซักประวัติผู้ป่วย
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 16:00
ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปกิบัติการครั้งที่ 5/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
12:00 - 15:00
ทบทวนเนื้อหาสอบปลายภาค
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
พบนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรายวิชาสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
ประชุมเตรียมความพร้อมแสดงความยินดีแด่ Professor Ikuo Saiki
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
13:00 - 15:30
การฝึกซักประวัติผู้ป่วย
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:30
การฝึกซักประวัติผู้ป่วย
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 15Standardized patient approach II
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Drugs affecting CVS function (2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Clinico-pathological conference III (Endocrine system)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Clinicobiochemical Conference Il (Presentation)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
08:00 - 11:00
12.การดูแลสุขภาพจิต
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
เรียนเสริม อ.ศิริมา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มเภสัชกรรมปฏิบัติครั้งที่ 11/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 12:00
สอนเสริมนักศึกษาพิษวิทยาคลินิก
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
09:00 - 12:00
Research proposal and scientific article writing
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
วิพากย์ข้อสอบปลายภาค รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
11:00 - 13:00
Commed โนนแดง
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
12:00 - 13:00
กิจกรรมพิเศษ ผศ.ดร.สุภารัตน์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 15
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
ปฏิบัติการครั้งที่ 15
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมการจัดตารางเรียน กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 11/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง