กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
-
-
-
-