กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563
08:00 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
08:00 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ 2563
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
-
-
-
-