กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561
08:00 - 16:00
สอบความรู้ MCQ ปี 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
08:00 - 16:00
สอบความรู้ MCQ ปี 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 09 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
-
-
-
-