หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


1. Template มคอ.6 รายงานผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (Please click to open) [8]
2. Template มคอ.5 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (Please click to open) [6]
3. Template มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Please click to open) [6]
4. Template มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Please click to open) [25]
5. Template มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Please click to open) [27]

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS3 (กสพท.)

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2561