หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


ตารางเรียน

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560