หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


Evaluation of estrogen-like effect of 13 herbal medicines for anti-skin-ageing product

Author

- บัญชา ยิ่งงาม

Researcher

- Bancha Yingngam , Nuttpun Supaka ,Wandee Rungseevijitprapa

Journal

- Patient Safety : From Product to Patient Care and Translational Research

Language

- ไทย

Publication type

- ในประเทศ

Page list

- July 20-21, 2011

เมื่อวันที่

1 มกราคม 2513