หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิด เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย

Author

- กฤตติญารัตน์ สมวงศ์

Researcher

- กฤตติญารัตน์ สมวงศ์,ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

Journal

- วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน

Language

- ไทย

Publication type

- ในประเทศ

Page list

- Vol 8 No.1,january-april,2012

เมื่อวันที่

1 มกราคม 2513