หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ (6 สิงหาคม 2557 ,09:21 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 สิงหาคม 2557 ,09:22 โดย นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์)

เอกสารประกอบ
1. โครงสร้างหลักสูตร ภบ.2555 (Please click to open)