หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


ตารางแสดง Curriculum Mapping ของรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตกับสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิตเภสัชศาสตร์ในศตวรรษที่ 21  ณ ห้องประชุมไพรโรจน์ทรัยานนท์  เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557

 

 

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ (6 ตุลาคม 2557 ,15:09 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 ตุลาคม 2557 ,15:37 โดย นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์)

เอกสารประกอบ
1. ตารางแสดง Curriculum Mapping (Please click to open)
2. สรุปการ Mapping หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิ (Please click to open)