หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


ประกาศคู่มือตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (5 มกราคม 2560 ,17:29 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2560 ,17:00 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. คู่มือตารางเรียนชั้นปีที่ 2 (Please click to open)
2. คู่มือตารางเรียนชั้นปีที่ 3 (Please click to open)
3. คู่มือตารางเรียนชั้นปีที่ 4 (Please click to open)
4. รายวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรี แ (Please click to open)
5. คู่มือตารางเรียนชั้นปีที่ 5 (Please click to open)