หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


ชี้แจงข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560

ชี้แจงข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (5 พฤษภาคม 2560 ,09:00 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 พฤษภาคม 2560 ,17:42 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. ชี้แจงข้อเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หลักส (Please click to open)