หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


คู่มือตารางเรียน ภาคการศึกษา 1/2560

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : ดร.ธนวดี ปรีเปรม (4 สิงหาคม 2560 ,15:59 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 ธันวาคม 2560 ,20:31 โดย ดร.ธนวดี ปรีเปรม)

เอกสารประกอบ
1. ตารางเรียนภาพรวม (Please click to open)
2. คู่มือตารางเรียนปี 1 (Please click to open)
3. คู่มือตารางเรียนปี 2 (Please click to open)
4. คู่มือตารางเรียนปี 3 (Please click to open)
5. คู่มือตารางเรียนปี 4 (Please click to open)
6. คู่มือตารางเรียนปี 5 (Please click to open)
7. ตารางการใช้ห้อง (Please click to open)
8. คู่มือตารางเรียนวิชาศึกษาทั่วไปแล (Please click to open)