หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (UBU-Test) ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (UBU-Test) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้-17 กรกฎาคม 2561

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ (7 พฤศจิกายน 2560 ,14:56 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2560 ,15:01 โดย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ (Please click to open)

ย้อนกลับ

ข่าวรับสมัคร ป.โท/เอก

คู่มือตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2561
คู่มือตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2561