หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


04
ม.ค.
ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่เดือน มกราคม 2562

 

 

 

► ทรัพยากรต่างๆ ที่ให้บริการ

1. เอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ (ให้บริการเฉพาะในห้องเอกสารอ้างอิงฯ เท่านั้น หากประสงค์จะยืม สามารถยืมและคืนภายในวันเดียวกัน)

              

สถานที่จัดเก็บ : เดินตรงเข้ามาตู้หนังสือจะอยู่ทางด้านขวา 

 

2. ตำราทางเภสัชศาสตร์

                     

สถานที่จัดเก็บ : เดินตรงเข้ามาจะเจอชั้นหนังสือ แยกตามเลขเรียก และ ปีพิมพ์ มีทั้งตำราภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

3. สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย  

สถานที่จัดเก็บ  : ตู้เลื่อนหลังห้อง แยกตามปีพิมพ์

 

4. หนังสืออ่านนอกเวลา

 

                       

สถานที่จัดเก็บ : ชั้นวาบริเวณเคาร์เตอร์ ยืม - คืน 

 

 

► แหล่งข้อมูลออนไลน์


 

► การใช้งานแหล่งข้อมูลออนไลน์


 

► บริการออนไลน์


 

► วัน - เวลาเปิดให้บริการ     


1. ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์

 • ช่วงเปิดภาคการศึกษา  : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -17.30 น., วันเสาร์ เวลา 12.00-17.00 น. 
  (งดให้บริการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

2. หอสมุดกลาง 

 • ช่วงเปิดภาคการศึกษา : จันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30 - 18.30 น., วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น              (งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3. Co-working space (อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ชั้น 2)  

 • ช่วงเปิดภาคการศึกษา : จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 06.00 น.,วันเสาร์-อาทิตย์ 17.00 - 06.00 น.   
  (งดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

► ติดต่อห้องเอกสารอ้างอิงฯ

 ปัจุบันห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2 คน

  

  ประไพจิตร   สาตะรักษ์                                                                                      

  ปฎิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.30 - 17.30 น.
  และวันเสาร์ เวลา 12.00 - 17.00 น.   

  E-mail : parpaijit.m@ubu.ac.th  

  Tel     : 045353636

 

 

     สมพร  นันตะเสน

    ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.       
    E-mail  : sompawn.n@ubu.ac.th

    Tel      : 045353636

                                                                          

  

 

 

 

► แนะนำหนังสือใหม่

1. ห้องสมุดคณะ

หนังสือใหม่ประจำเดือน NEW!!!

 เดือนมกราคม 62

 เดือนพฤศจิกายน 61     

  

2.หอสมุดกลาง 

 

 

► แนะนำหนังสือที่มาพร้อมสื่อออนไลน์ หรือสื่อประเภท CD

 

 

 • หนังสือที่มาพร้อมสื่อออนไลน์ 
 • หนังสือที่มาพร้อมสื่อประเภท CD 

► แนะนำหนังสือประกอบรายวิชา

 • วิชา 15xx xxx ……………
 • วิชา 15xx xxx ……………
 • วิชา 15xx xxx ……………