หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2016 2017 2018>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนมกราคม 2560ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อา. 1 ม.ค.60                       
จ. 2 ม.ค.60                       
อ. 3 ม.ค.60                       
พ. 4 ม.ค.60                       
พฤ. 5 ม.ค.60                       
ศ. 6 ม.ค.60                       
ส. 7 ม.ค.60                       
อา. 08 ม.ค.60                       
จ. 09 ม.ค.60           
อ. 10 ม.ค.60                     
พ. 11 ม.ค.60            
พฤ. 12 ม.ค.60           
ศ. 13 ม.ค.60         
ส. 14 ม.ค.60                       
อา. 15 ม.ค.60                       
จ. 16 ม.ค.60                 
อ. 17 ม.ค.60               
พ. 18 ม.ค.60                 
พฤ. 19 ม.ค.60           
ศ. 20 ม.ค.60           
ส. 21 ม.ค.60                       
อา. 22 ม.ค.60                       
จ. 23 ม.ค.60                 
อ. 24 ม.ค.60                 
พ. 25 ม.ค.60                 
พฤ. 26 ม.ค.60           
ศ. 27 ม.ค.60           
ส. 28 ม.ค.60                       
อา. 29 ม.ค.60                       
จ. 30 ม.ค.60                 
อ. 31 ม.ค.60