หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2017 2018 2019>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนตุลาคม 2561ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
จ. 1 ต.ค.61                 
อ. 2 ต.ค.61                 
พ. 3 ต.ค.61               
พฤ. 4 ต.ค.61                   
ศ. 5 ต.ค.61         
ส. 6 ต.ค.61                       
อา. 7 ต.ค.61                       
จ. 08 ต.ค.61           
อ. 09 ต.ค.61                 
พ. 10 ต.ค.61               
พฤ. 11 ต.ค.61                 
ศ. 12 ต.ค.61         
ส. 13 ต.ค.61                       
อา. 14 ต.ค.61                       
จ. 15 ต.ค.61                       
อ. 16 ต.ค.61             
พ. 17 ต.ค.61               
พฤ. 18 ต.ค.61                 
ศ. 19 ต.ค.61         
ส. 20 ต.ค.61                       
อา. 21 ต.ค.61                       
จ. 22 ต.ค.61                 
อ. 23 ต.ค.61                       
พ. 24 ต.ค.61               
พฤ. 25 ต.ค.61                   
ศ. 26 ต.ค.61         
ส. 27 ต.ค.61                       
อา. 28 ต.ค.61                       
จ. 29 ต.ค.61                 
อ. 30 ต.ค.61                 
พ. 31 ต.ค.61