หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2016 2017 2018>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2560ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
พ. 1 พ.ย.60         
พฤ. 2 พ.ย.60                       
ศ. 3 พ.ย.60         
ส. 4 พ.ย.60                       
อา. 5 พ.ย.60                       
จ. 6 พ.ย.60                       
อ. 7 พ.ย.60                       
พ. 08 พ.ย.60         
พฤ. 09 พ.ย.60                       
ศ. 10 พ.ย.60         
ส. 11 พ.ย.60                       
อา. 12 พ.ย.60                       
จ. 13 พ.ย.60                       
อ. 14 พ.ย.60                 
พ. 15 พ.ย.60         
พฤ. 16 พ.ย.60                   
ศ. 17 พ.ย.60         
ส. 18 พ.ย.60                       
อา. 19 พ.ย.60                       
จ. 20 พ.ย.60                       
อ. 21 พ.ย.60                       
พ. 22 พ.ย.60         
พฤ. 23 พ.ย.60                       
ศ. 24 พ.ย.60             
ส. 25 พ.ย.60                       
อา. 26 พ.ย.60                       
จ. 27 พ.ย.60                       
อ. 28 พ.ย.60                       
พ. 29 พ.ย.60           
พฤ. 30 พ.ย.60