หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2016 2017 2018>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนเมษายน 2560ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
ส. 1 เม.ย.60                       
อา. 2 เม.ย.60                       
จ. 3 เม.ย.60           
อ. 4 เม.ย.60               
พ. 5 เม.ย.60           
พฤ. 6 เม.ย.60                       
ศ. 7 เม.ย.60                 
ส. 08 เม.ย.60                       
อา. 09 เม.ย.60                       
จ. 10 เม.ย.60                 
อ. 11 เม.ย.60                 
พ. 12 เม.ย.60                   
พฤ. 13 เม.ย.60                       
ศ. 14 เม.ย.60                       
ส. 15 เม.ย.60                       
อา. 16 เม.ย.60                       
จ. 17 เม.ย.60                       
อ. 18 เม.ย.60                     
พ. 19 เม.ย.60                 
พฤ. 20 เม.ย.60               
ศ. 21 เม.ย.60                   
ส. 22 เม.ย.60                       
อา. 23 เม.ย.60                       
จ. 24 เม.ย.60                 
อ. 25 เม.ย.60                     
พ. 26 เม.ย.60                       
พฤ. 27 เม.ย.60               
ศ. 28 เม.ย.60                 
ส. 29 เม.ย.60                       
อา. 30 เม.ย.60