หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


<<2016 2017 2018>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2560ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ส.ค.60                       
พ. 2 ส.ค.60                       
พฤ. 3 ส.ค.60                       
ศ. 4 ส.ค.60                       
ส. 5 ส.ค.60                       
อา. 6 ส.ค.60                       
จ. 7 ส.ค.60                    
อ. 08 ส.ค.60            
พ. 09 ส.ค.60               
พฤ. 10 ส.ค.60                   
ศ. 11 ส.ค.60         
ส. 12 ส.ค.60                       
อา. 13 ส.ค.60                       
จ. 14 ส.ค.60                       
อ. 15 ส.ค.60             
พ. 16 ส.ค.60               
พฤ. 17 ส.ค.60                       
ศ. 18 ส.ค.60         
ส. 19 ส.ค.60                       
อา. 20 ส.ค.60                       
จ. 21 ส.ค.60                       
อ. 22 ส.ค.60                   
พ. 23 ส.ค.60               
พฤ. 24 ส.ค.60                       
ศ. 25 ส.ค.60         
ส. 26 ส.ค.60                       
อา. 27 ส.ค.60                       
จ. 28 ส.ค.60                       
อ. 29 ส.ค.60                   
พ. 30 ส.ค.60               
พฤ. 31 ส.ค.60