บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


25
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนโครงการ Sakura Exchange Program is Sciene 2019 ร่วมกับ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น
10
เม.ย.
ขอแจ้งกำหนดการพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
10
เม.ย.
ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
18
มี.ค.
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด รับสมัครเภสัชกร จำนวน 4 อัตรา
07
ก.พ.
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 7 อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 ระดับภาค ตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค. 62
07
ก.พ.
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกร จำนวน 4 ตำแหน่ง
25
ม.ค.
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับข้อร้องเรียน
07
ธ.ค.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครตำแหน่งเภสัชกรจำนวนหลายอัตรา
29
พ.ย.
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4และ5 จำนวนชั้นปีละ 2 ทุน
29
พ.ย.
บริบัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด สนับสนุนกิจกรรมด้านการหางาน/สมัครงานของนักศึกษา
29
พ.ย.
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา รับสมัครเภสัชกร จำนวนหลายอัตรา
22
ต.ค.
โครงการสนับสนุนบริษัทจำลองนักศึกษา