แนะนำห้องปฏิบัติการ /การใช้ห้องปฏิบัติการ /ดาวน์โหลด /ข่าวงานปฏิบัติการ
คู่มือการใช้เครื่องมือ
1. ตู้อบความร้อนแห้ง รุ่น FD ผลิตภัณฑ์ BINDER (Please click to open) [128]
2. ตู้เพาะและถ่ายเชื้อ Holten รุ่น 2460 (Please click to open) [401]
3. ตู้บ่มจุลินทรีย์ Heraeus รุ่น B 6200 (Please click to open) [135]
4. เครื่องวัดขอบเขตการทำลายเชื้อของยา (Please click to open) [80]
5. เครื่องล้างปิเปตอัตโนมัติ PR 140 (Please click to open) [269]
6. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า SBD 50. (Please click to open) [80]
7. pH meter MP220 (Please click to open) [562]
8. เครื่องฆ่าเชื้อโรค ชนิดไม่มีระบบอบแห้ง H-88LL. (Please click to open) [89]
9. การใช้หม้อนึ่งความดันสูง Tomy ES 315,215 (9 มิ.ย 54) (Please click to open) [275]
10. เครื่อง HPLC WATERS 1525 Breeze software (Please click to open) [14526]
11. เครื่อง Zetasizer (Please click to open) [998]
12. เครื่อง Microplate Reader (Please click to open) [1902]
13. เครื่อง Freeze dryer (Please click to open) [4828]
14. เครื่อง HPLC SHIMADZU CLASS-VP (Please click to open) [734]
15. เครื่อง Luminescence (Please click to open) [1521]
16. เครื่อง HPLC WATERS 515 Millennium 32 (Please click to open) [432]
17. เครื่อง DSC (Please click to open) [10548]
18. เครื่องถ่ายภาพ TLC Plate Video store densitometer (Please click to open) [4990]
19. การใช้เครื่อง Ultracentrifuge Optima L series 100000 รอบ (Please click to open) [809]
20. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_ThaiVersion (Please click to open) [1622]
21. คู่มือกล้องดิจิตอลNIS_EnglishVersion (Please click to open) [2754]