นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


บทความวิชาการจากอาจารย์ในคณะ

  • การนำส่งยาผ่านดวงตาด้วยไมโครนีเดิลส์  Microneedles for ocular drug delivery 
  • Quantitative Analysis of L-DOPA in Mucuna pruriens Seeds by High Performance Liquid Chromatography  
  • An indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay toward the standardization of Pueraria candollei based on its unique isoflavonoid, kwakhurin
  • A Recombinant Fab Antibody Against Kwakhurin as a Tool for Sensitive Indirect Competitive ELISA.
  • Hospital pharmacy practice and the way forward for pharmacy education in Thailand.