นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Effect of elicitors on chromene and total isoflavonoid accumulation in P. candollei var. mirifica hairy root culture


Author

-

Udomsin O, Juengwatanatrakul T, Putalun W


Journal

- Proceeding of The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012

Volume

- 8

Year

- 2012

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 219-225

Abstract

   

see attach file


Keywords

   

P. candollei var. candollei (PC), P. candollei var. mirifica (PM), chromemes and isoflavonoids