นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


A rapid one-step immunochromatographic assay for the detection of asiaticoside


Author

-

Boonchoo Sritularak, Thaweesak Juengwatanatrakul, Waraporn Putalun , Hiroyuki Tanaka and Satoshi Morimoto


Journal

- J Nat Med

Volume

- 66

Year

- 2012

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 279-83

Abstract

   

Asiaticoside has been identified as the most active compound in Centella asiatica. In order to screen a large number of plant samples for the presence of asiaticoside, a rapid and simple technique is required that utilizes small quantities for test samples. In this study, an immunochromatographic strip test has been developed for the detection of asiaticoside in plant samples that uses a monoclonal antibody against asiaticoside. The limit of detection for the strip test was 12.5 μg/ml. Immunoassay using monoclonal antibodies could be useful for the determination of small quantities of asiaticoside in plant extracts.


Keywords

   

Strip test – Asiaticoside – Centella asiatica – Monoclonal antibody