นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Ultradeformable liposomes with terpenes for delivery of hydrophilic compound

Author

- Thirapit Subongkot, Sureewan Duangjit, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit and Tanasait Ngawhirunpat


Journal

- Journal of Liposome Research

Volume

- 22

Year

- 2012

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 254–262

Abstract

   

Ultradeformable liposomes containing penetration enhancers were created to deliver NaFl. Vesicles were investigated for their particle size, zeta potential, NaFl entrapment efficiency (%EE), loading efficiency, and  in vitro skin penetration. The vesicles obtained were spherical in shape, with a particle size of less than 100 nm and a negative surface charge (–6 to –11 mV). The %EE of NaFl loaded in vesicles ranged from 37 to 48%. Ultradeformable liposomes with monoterpenes (d-limonene, 1,8-cineole and geraniol) significantly improved NaFl penetration through the skin. Confocal laser scanning microscopy analysis confirmed skin-penetration results and was used to evaluate the behavior of hydrophilic compounds penetrating through the skin.


Keywords

   

Liposomes, terpenes, fluorescein sodium, confocal laser scanning microscopy