นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Efficient utilization of cassava pulp for succinate production by metabolically engineered Escherichia coli KJ122

Author

- Apichai Sawisit, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama


Journal

- Bioprocess Biosyst Eng

Volume

- 38

Year

- 2015

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 175-187

Abstract

    A metabolically engineered Escherichia coli KJ122 was efficiently utilized for succinate production from cassava pulp during batch separate hydrolysis and fermentation (SHF) under simple anaerobic conditions. Succinate concentration of 41.46 ± 0.05 g/L with yield and productivity of 82.33 ± 0.14 g/100 g dry pulp and 0.84 ± 0.02 g/L/h was obtained. In batch simultaneous saccharification and fermentation (SSF), hydrolysis of 12 % (w/v) cassava pulp with an enzyme loading of 2 % AMG ? 3 % Cel (v/w) at pH 6.5 was optimized at 39 C. Succinate concentration of 80.86 ± 0.49 g/L with a yield of 70.34 ± 0.37 g/100 g dry pulp and a productivity of 0.84 ± 0.01 g/L/h was attained using E. coli KJ122. Fedbatch SSF significantly enhanced succinate concentration to 98.63 ± 0.12 g/L at yield and productivity of 71.64 ± 0.97 g/100 g dry pulp and 1.03 ± 0.01 g/L/h. This result indicated an efficient and economical succinate production from cassava pulp using SHF and SSF by the use of E. coli KJ122.


Keywords

    Succinate,  Metabolic engineering, Cassava pulp,  Simultaneous saccharification and fermentation, Escherichia coli