นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Development of deformable liposomes for transdermal delivery of extraction from chili pepper

Author

- Sureewan Duangjit, Tassanan Nimcharoenwan, Nutcha Chomya, Natthporn Locharoenrat, Tanasait Ngawhirunpat

Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 10

Year

- 2015

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 112-120

Abstract

    Introduction= Capsaicin is a main pungent ingredient in chili peppers. It can stimulate the release of vasoactive neuropeptides (substance P) and calcitonin gene-related peptide (CGRP) from C-fiber nerve ending. Thus capsaicin is used as a medication for the temporary relief of neuralgia, rheumatism, lumbago and sciatica. However, it has been reported that the strong pungency, the short half-life and the poor water solubility of capsaicin lead to its limitation in the development of capsaicin formulations as pharmaceutical products. To achieve this aim, deformable liposome formulation with novel non-ionic surfactant was developed. METHODS= The liposomes containing a constant amount of 0.15% capsaicin, phosphatidylcholine, cholesterol and non-ionic surfactant (e.g., Comperlan® KD and Tween® 20) were prepared. Conventional liposomes (CLP) and three deformable liposomes (DLP) were evaluated for physical properties (e.g. size, size distribution, zeta potential), drug content and skin permeability. RESULTS= The results revealed that the liposome formulations containing 0.15% capsaicin were smaller than 100 nm in size, narrow size distribution (0.01-0.20) and had negative zeta potential value (less than -10 mV). The skin permeability of the deformable liposomes composed of Comperlan® KD and Tween® 20 was significantly higher than CLP and commercial product (control). Moreover, the application of deformable liposomes significantly disrupted the microstructure of the stratum corneum. CONCLUSION= The novel deformable liposome composed of the combination of non-ionic surfactants was successfully developed as a transdermal delivery carrier for chili pepper extract.

Keywords

    Liposomes, Chili pepper extract, Capsaicin, Comperlan® KD, Skin delivery