นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Title Author Journal Year Type

Role of Natural Antioxidants for Topical Applications: Properties, Efficacy, Safety and Novel Delivery Systems

Sureewan Duangjit, Kornkanok Suwannarat, Kullapas Kittiphinitnunta, Pichnaree Ongwisut, Sureewan Bumrungthai, Tanasait Ngawhirunpat, Ponwanit Charoenputtakun, Warisada Sila-On

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences [ vol.15 ] 29-08-2018 Review article (National)

Optimization of orodispersible and conventional tablets using simplex lattice design: Relationship among excipients and banana extract
 

Sureewan Duangjit, Pakorn Kraisit
 

Carbohydrate Polymers [ vol.193 ] 27-08-2018 Research article (Inter)

Boosting the essential oil yield from the rhizomes of cassumunar ginger by an eco-friendly solvent-free microwave extraction combined with central composite design

Bancha Yingngam & Adelheid Brantner

Journal of Essential Oil Research [ vol.30 ] 14-08-2018 Research article (Inter)
Optimization of orodispersible and conventional tablets using simplex lattice design= Relationship among excipients and banana extract

Sureewan Duangjit

Pakorn Kraisit

Carbohydrate Polymers [ vol.193 ] 01-04-2018

คุณสมบัติของน้ำมันงาในการป้องกันผิวจากแสงแดดและน้ำระเหยออกจากผิว

ชาญาภา คงคะสินธุ์1, เบญจมาศ สีฤทธิ์1, วลัยพร เตียประสิทธิ์2, จินตนา นภาพร3, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา4,วันดี รังสิวิจิตรประภา5

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC-2018) [ vol.0 ] 17-03-2018

คุณสมบัติของน้ำมันงาในการป้องกันผิวจากแสงแดดและน้ำระเหยออกจากผิว

ชาญาภา คงคะสินธุ์1, เบญจมาศ สีฤทธิ์1, วลัยพร เตียประสิทธิ์2, จินตนา นภาพร3, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา4,วันดี รังสิวิจิตรประภา5

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC-2018) [ vol.0 ] 17-02-2018

คุณสมบัติของน้ำมันงาในการป้องกันผิวจากแสงแดดและน้ำระเหยออกจากผิว

ชาญาภา คงคะสินธุ์1, เบญจมาศ สีฤทธิ์1, วลัยพร เตียประสิทธิ์2, จินตนา นภาพร3, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา4,วันดี รังสิวิจิตรประภา5

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC-2018) [ vol.0 ] 17-02-2018

Infect Control Hosp Epidemiol

Infect Control Hosp Epidemiol

Infect Control Hosp Epidemiol [ vol.0 ] 30-11--0001 Research article (National)

A Systematic Review of the Burden of Multidrug-Resistant Healthcare-Associated Infections Among Intensive Care Unit Patients in Southeast Asia: The Rise of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii

Teerawattanapong N1, Panich P2, Kulpokin D2, Na Ranong S3, Kongpakwattana K4, Saksinanon A4, Goh BH4, Lee LH4, Apisarnthanarak A5, Chaiyakunapruk N4.

Infect Control Hosp Epidemiol [ vol.0 ] 27-03-2018 Research article (Inter)

A Systematic Review of the Burden of Multidrug-Resistant Healthcare-Associated Infections Among Intensive Care Unit Patients in Southeast Asia: The Rise of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii

Teerawattanapong N1, Panich P2, Kulpokin D2, Na Ranong S3, Kongpakwattana K4, Saksinanon A4, Goh BH4, Lee LH4, Apisarnthanarak A5, Chaiyakunapruk N4

Affiliations
1 Division of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Sciences,Ubon Ratchathani University,Ubon Ratchathani,Thailand.
2 Faculty of Pharmacy,Silpakorn University,Nakorn Pathom,Thailand.
3 Faculty of Pharmacy,Prince of Songkla University,Songkla,Thailand.
4 School of Pharmacy,Monash University Malaysia,Selangor,Malaysia.
5 Division of Infectious Diseases,Thammasat University Hospital,Pratumthani,Thailand.

Infect Control Hosp Epidemiol. [ vol.0 ] 27-03-2018 Research article (Inter)
Re-engineering Escherichia coli KJ122 to enhance the utilization of xylose and xylose/glucose mixture for efficient succinate production in mineral salt medium

PanwanaKhunnonkwao, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee,
Kaemwich Jantama*

Applied Microbiology and Biotechnology [ vol.102 ] 27-10-2017 Research article (Inter)
 Antioxidant Activities of Almond Milk Fermented with Lactic Acid Bacteria

Supasson Wansutha, Laddawan Yuenyaow, Kaemwich Jantama,
Sirima Suvarnakuta Jantama*

34th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences and 2nd CU FPhS - RIKEN CDB Symposium [ vol.42 ] 20-03-2018
Probiotic Potential of Lactic Acid Bacteria Isolated From Fermented Fish

Laddawan Yuenyaow, Supasson Wansutha, Kaemwich Jantama, Sirima Suvarnakuta Jantama*

the 7th International Graduate Research Conference (IGRC) [ vol.7 ] 20-10-2017

Incidence of chronic kidney disease in patients with diabetes mellitus and hypertension.

Yanisa Rachmanee1 , Piyawan Siriwong1 , Sawaeng Watcharathanakij2 , Nonglek Kunawaradisai2*

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 [ vol.0 ] 17-03-2018

ปากเปล่า นานาชาติ

6

6 [ vol.6 ] 01-01-1970

โปสเตอร์ proceeding นานาชาติ

6

6 [ vol.6 ] 08-03-2018

Effect of sweetening agent on characteristics of orally disintegrating films
contained diclofenac sodium

Thanapa Khunakornsomsiri, Sirawit Thonglim, Chonladda Pitchayajittipong,
Utsana Puapermpoonsiri and Warisada Sila-on

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 การวิจ [ vol.0 ] 08-03-2018

Effect of sweetening agent on characteristics of orally disintegrating films
contained diclofenac sodium

Thanapa Khunakornsomsiri, Sirawit Thonglim, Chonladda Pitchayajittipong,
Utsana Puapermpoonsiri and Warisada Sila-on

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 การวิจ [ vol.0 ] 08-03-2018

Antioxidant and Collagen Stimulation Activities Study of Cordyceps militaris Aqueous Extract

Napasorn Pimpakdee,Methavee Fungchantuk,Nampon Panmueng, Phaijit Srithananuwat  ,
Utsana Puapermpoonsiri , Warisada Sila-on

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 การวิจ [ vol.0 ] 08-03-2018

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

พัชราภรณ์ ท้าวด่อน  และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล

IJPS การประชุมเภสัชศาสตร์สามสถาบัน ครั้งที่ 10 [ vol.0 ] 17-03-2018

Quantitative Analysis of L-dopa in Mucuna pruriens by High Performance Liquid Chromatography

Kitiya Kaiyafai, Chakhattrai Tapkeaw, Preecha Boonchoong, Zongporn Juengmunkong, Wipawee Saohin

The 10th Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 [ vol.2018 ] 08-03-2018

Classification of Cinnamon stomachic mixture by NIR technique

Siriporn Sriniltae, Chakkaphong Chawaha, Kusuma Jitsaeng, Zongporn Juengmunkong and Rawiwun Kaewamatawong

The 10th Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 [ vol.2018 ] 08-03-2018

The Non-destructive Chemical Analysis Method Development of Turmeric Capsule

Teppitak T., Joralee V., Kaewamatawong R., Juengmunkong Z.

The 10th Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 [ vol.2018 ] 08-03-2018

Effect of drying methods and extraction solvents on total phenolic, total flavonoid contents and antioxidant activity in Piper sarmentosum Roxb. Extracts

Kusuma Jitsaeng1* and Bunleu Sungthong2

Proceeding 7th Conference (รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 “Entrepr [ vol.1 ] 28-02-2018

A comparative study of antioxidant activity, total phenolic and total flavonoid contents in four banana (Musa spp) cultivars.

Kusuma Jitsaeng and Rawiwun Kaewamatawong

Proceeding of The first international conference on Innovation of Functional Foods in Asia (IFFA) Fu [ vol.1 ] 22-01-2018

''Structure based drug design of 4-aminoquinilone derivatives in DNA Gyrase B subunit for anti-tuberculosis agents using molecular dynamics simulations''  

Naruedon Phusi,  Chayanin Hanwarinroj, Kampanart Chayajaras, Nitima Suttipanta,  Pharit Kamsri, Auradee Punkvang, Khomson Suttisintong, Patchareenart Saparpakorn, Supa Hannongbua, Prasat Kittakoop, James Spencer,  Adrian Mulholland  and Pornpan Pungpo

Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University [ vol.11 ] 09-01-2018 Research article (National)

ปากเปล่า ระดับชาติ

3

3 [ vol.3 ] 31-05-2018

โปสเตอร์ proceeding ระดับชาติ

9

9 [ vol.9 ] 22-03-2018

Anti-inflammation of diarylheptanoids from Curcuma comosa Roxb

Chamnarnyuttapoom  C 1, Mungseakklang T1, Puapermpoonsiri U2, Yingngam B 2, Sritananuwat P3*

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhR [ vol.0 ] 30-11--0001

Comparative efficacy and safety of Pharmacologic interventions for cachexia: A systematic review and network  meta‐analysis

M. Sae‐Teaw, S. Subongkot, N. Chaiyakunapruk

ESMO Asia 2017 Congress [ vol.0 ] 17-11-2017

Effects of chemotherapy in Cholangiocarcinoma patient at Sunpasittiprasong hospital

Peerawit Tonsawan, Varakorn Thailamphu, Sasipa Vichayaporn, Manit Saeteaw, Peerawat Jinatongthai, Wannaporn Wattanawong, Saran Kitsaran

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018) [ vol.0 ] 17-03-2018

Hematologic toxicities of concurrent chemoradiation in cancer patients at Ubonratchathani cancer hospital

มานิตย์ แซ่เตียว, ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์

วารสารเภสัชศาสตร์อิสาน [ vol.14 ] 01-02-2018 Research article (National)

การประเมินการตรวจติดตามการใช้ยาลิเทียมในผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ, วีระ ตุลย์ชุประภา, ธมลวรรณ นันทา, ธรรมฤทธิ์ สินธุสกุล

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล [ vol.26 ] 05-01-2018 Research article (National)

Development of rice bran oil loaded niosomes for anti-aging cosmetics (Proceeding ระดับนานาชาติ)

Chudanut Akarachinwanit

Warisada Sila-on

Sureewan Bumrungthai

Kiho Miyazato

Yoshihiro Hayakawa

Sureewan Duangjit

The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7) [ vol.1 ] 19-10-2017

Cratoxylum formosum ssp. pruniforum activates the TRAIL death receptor complex and inhibits topoisomerase I 

Apiyada Nonpunya, Benjabhorn Sethabouppha, Stefano Rufini, Nattida Weerapreeyakul

South African Journal of Botany (SAJB) [ vol.114 ] 01-01-2018 Research article (Inter)

Analysis of Potentilally Inapproproate Medication in elderly patients according to 2014 STOPP/START criteria

Chaekhuntod N.1, Kewtanong W.1, Supapaan T.2, Samseethong T.3*

 

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018) [ vol.0 ] 17-03-2018

Effect of oral premedication on the anaesthetic efficacy of inferior alveolar nerve block in patients with irreversible pulpitis- A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials.

Pulikkotil SJ, Nagendrababu V, K Veettil S, Jinatongthai P, Setzer FC.

Int Endod J. [ vol.0 ] 24-03-2018 Research article (Inter)

คุณสมบัติของน้ำมันงาในการป้องกันผิวจากแสงแดดและน้ำระเหยออกจากผิว

ชาญาภา คงคะสินธุ์1, เบญจมาศ สีฤทธิ์1, วลัยพร เตียประสิทธิ์2, จินตนา นภาพร3, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา4, วันดี รังสิวิจิตรประภา5*

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2018 [ vol.1 ] 17-03-2018

Determination of the Marker Diarylheptanoid Phytoestrogens in Curcuma comosa Rhizomes and Selected Herbal Medicinal Products by HPLC-DAD.

Yingngam B1, Brantner A2, Jinarat D1, Kaewamatawong R1, Rungseevijitprapa W1, Suksamrarn A3, Piyachaturawat P4, Chokchaisiri R5.

Chem Pharm Bull [ vol.66 ] 01-02-2018 Research article (Inter)

Modeling and stability study of the anthocyanin rich maoberry fruit extract in the fast dissolving spray dried microparticles

BanchaYingngamaKarnnutthaTantiraksarojaThitimaTaweetaoaWandeeRungseevijitprapaaNuttapunSupakabAdelheid H.Brantner

Powder Technology [ vol.325 ] 01-02-2018 Research article (Inter)

Comparative efficacy and safety of reperfusion therapy with fibrinolytic agents in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a systematic review and network meta-analysis.

Jinatongthai P, Kongwatcharapong J, Foo CY, Phrommintikul A, Nathisuwan S, Thakkinstian A, Reid CM, Chaiyakunapruk N

Lancet [ vol.390 ] 19-08-2017 Research article (Inter)

Modeling and stability study of the anthocyanin-rich maoberry fruit extract in the fast-dissolving spray-dried microparticles

Bancha Yingngama, Karnnuttha Tantiraksaroja, Thitima Taweetaoa, Wandee Rungseevijitprapaa, Nuttapun Supakab, Adelheid H. Brantnerc,*

a Department of Pharmaceutical Chemistry and Technology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani 34190, Thailand; b National Nanotechnology Centre, National Science and Technology Development Agency, 111 Thailand Science Park, Pathumthani 12120, Thailand; c Department of Pharmacognosy, Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz, Universitaetsplatz 4/1, A-8010 Graz, Austria

Powder Technology [ vol.0 ] 01-03-2018 Research article (Inter)

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ

พิทยาธร โยมศรีเคน, ทิพย์วาณี ธัญญะวัน, รชตะ มังกรแก้ว, รณชัย ชมเมือง, กัลญารัตน์ ตั้งตระกูล, ศตพร สืบสิงห์, สถาพร มณี, สมหวัง จรรยาขันติกุล, ศักดิ์สิทธิ ศรีภา และพีรวัฒน์ จินาทองไทย

วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน [ vol.13 ] 31-01-2017 Research article (National)

Determination of the Marker Diarylheptanoid Phytoestrogens in Curcuma comosa Roxb. Rhizomes and Selected Herbal Medicinal Products by HPLC-DAD

Bancha Yingngam *,a, Adelheid H. Brantner b, Damrongsak Jinarat a,
Rawiwun Kaewamatawong a, Wandee Rungseevijitprapa a, Apichart Suksamrarn c,
Pawinee Piyachaturawat d, Ratchanaporn Chokchaisiri e

aDepartment of Pharmaceutical Chemistry and Technology, Faculty of Pharmaceutical
Sciences, Ubon Ratchathani University; Ubon Ratchathani 34190, Thailand: bDepartment of Pharmacognosy, Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Graz; Universitaetsplatz 4/1, A-8010 Graz, Austria: cDepartment of Chemistry, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University; Bangkok 10240, Thailand: dDepartment of Physiology, Faculty of Science, Mahidol University; Bangkok 10400, Thailand: and eDepartment of Chemistry, School of Science, University of Phayao; Maeka, Muang, Phayao 56000, Thailand.

Chemical and Pharmaceutical Bulletin [ vol.66 ] 01-01-2018 Research article (Inter)

การค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ PknG ตัวใหม่ เพื่อใช้เป็นสารต้านวัณโรคบนพื้นฐานโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 2-อะมิโนไพริมิดีน :การคัดสรรเสมือนจริงเชิงโครงสร้าง  (นำเสนอรูปแบบ poster & proceeding)

พฤทธิ์ คำศรี และคณะ

การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 [ vol.11 ] 01-09-2017

การพัฒนาเครื่องมือวัดการตัดสินใจร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพในบริการปฐมภูมิ

วาสนา ภูมีคำ, สุธี สุดดี, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ

Thai Journal of Pharmacy Practice [ vol.9 ] 20-10-2017 Research article (National)

การยอมรับการใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของคลินิกแพทย์ และทันตแพทย์

กิตติยาพร ทองไทย1, น้องเล็ก คุณวราดิศัย2, แสวง วัชระธนกิจ2

Thai Journal of Pharmacy Practice [ vol.9 ] 19-09-2017 Research article (National)

ปัจจัยเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Poster & Proceedings)

นุตติยา วีระวัธนชัย1  ภัสสรา นาคงาม2   ภาณุ คำวงษ์3   นิธิมา สุทธิพันธุ์และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล1*

1คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

2 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อ. เมืองชัยนาท  จ. ชัยนาท 17000

3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ ร [ vol.11 ] 13-07-2017

 Acetylcholinesterase inhibitory activity and Total antioxidant power of

selected medicinal plants from Central Vietnam

Warankhana Khamkhoon1, Kanokwan Hanchai 1, Nguyen Thi Hoai2, Le Thi Bich Hien2,Ho Viet Duc2, Nuttiya Werawattanachai, Rawiwun Kaewamatawong1*

 

1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University,  Ubon Ratchathani, 34190, Thailand

2 Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue city, Vietnam

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS) [ vol.41 ] 01-05-2017 Research article (National)

Acetylcholinesterase inhibitory activity and Total antioxidant power of selected medicinal plants from Central Vietnam 

Warankhana Khamkhoon1 , Kanokwan Hanchai 1 , Nguyen Thi Hoai2 , Le Thi Bich Hien2 , Ho Viet Duc2 , Nuttiya Werawattanachai, Rawiwun Kaewamatawowng1*

1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190, Thailand

2 Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue city, Vietnam 

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS) [ vol.41 ] 01-05-2017 Research article (National)

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15