ประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Access Pharmacy


 
  • กรณีเข้าภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าโดยตรงที่

http://accesspharmacy.mhmedical.com/

 

  • กรณีเชื่อมต่อจากภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมต่อผ่าน VPN

https://202.28.50.38/dana/home/index.cgi

 

ขั้นตอนการเข้าใช้ผ่าน VPN

* คือ username และ password ที่เข้าใช้งาน internet ภายในมหาวิทยาลัยTags :Access Pharmacy

เอกสารประกอบ

step1
step2
step3
การเข้าถึง Link

กลับไปหน้าหลัก