การประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก หัวข้อ เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุสมผลของประชาชน "From Research to Pharmaceutical Care: Antimicrobial Management"
หน้าแรก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ลงทะเบียนออนไลน์ | ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน


ถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก หัวข้อ "เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุสมผลของประชาชน
From Research to Pharmaceutical Care: Antimicrobial Management"

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

CPE 5.50 หน่วยกิต
(ไม่มีค่าลงทะเบียน จำกัดจำนวน 40 - 50 ที่นั่ง)


    หมายเหตุ: งดให้บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน