คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537

  คณะเภสัชศาสตร์ได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี

  วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • ขอเชิญชวน

  ศิษย์เก่าและนักศึกษา

  คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรม

 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

  ทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี
  ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 22.00

  คืนสู่เหย้า 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์

  เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561

  งานประชุมวิชาการ

  Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care

  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

 • วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 04:00 – 08:00

  หมอยา พาแล่น เดิน-วิ่ง 25 ปี เภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ตราสัญลักษณ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Responsive image Responsive image

รายละเอียดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

ทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี
ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

ทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี
ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

วันที่ .. เวลา ณ

19 - 20 กรกฏาคม 2561

งานประชุมวิชาการ

Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

19 - 20 กรกฏาคม 2561

งานประชุมวิชาการ

Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 22.00

คืนสู่เหย้า 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 22.00

คืนสู่เหย้า 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 04:00 – 08:00

หมอยา พาแล่น เดิน-วิ่ง
25 ปี เภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

หมอยา พาแล่น เดิน-วิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 04:00 – 08:00
หมอยา พาแล่น เดิน-วิ่ง
25 ปี เภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

รายละเอียดงานคืนสู่เหย้า 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์


เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 22.00 น.

 1. ผ้าป่าศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   • เพื่อระดมทุน ในการปรับปรุงห้องศรีพานิชกุลชัย (ห้องแดง) เป้าหมาย 1 ล้านบาท (ระดมทุนผ่านตัวแทนรุ่น)
 2. เสวนา “ประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่า เล่าสู่น้องศิษย์ปัจจุบัน”
   • ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามด้านที่สนใจ
   • เวลา 14.00-17.30 น.
   • ห้องศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์
 3. งานเลี้ยงคืนสู่เหย้า
   • กิจกรรมพบปะพี่น้องศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
   • ค่าบัตรเข้างานเลี้ยง 500 บาท/คน ซื้อบัตรผ่านตัวแทนรุ่น
   • เวลา 17.30 – 22.00 น.
   • ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการงานคืนสู่เหย้า 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์


เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 22.00 น.14.00-14.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “พี่พบน้อง” ณ ห้องศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14.30-16.30 น. เสวนา “ประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่า เล่าสู่น้องศิษย์ปัจจุบัน”
16.30-17.30 น. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามด้านที่สนใจ
17.30-18.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18.30-18.45 น. วีดิทัศน์ 25 ปีคณะเภสัชฯ คณบดีกล่าวเปิดงาน และให้โอวาท
18.45-19.00 น. วีดีทัศน์จากอดีตคณบดีคณเภสัชศาสตร์
  ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย และ รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
19.00 -19.30 น. มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและเชิดชูเกียรติ
  มอบรางวัล “รางวัลไภษัชยเชิดชู คุณูปการ” ประจำปี 2562
19.30- 19.50 น. การแสดงชุด 25ปี เภสัชอุบลฯบานนิรันดร์
19.50- 20.00 น. ประกาศ Line Square ศิษย์เก่า และฐานข้อมูลศิษย์เก่า
20.00 - 20.30 น. มอบเงินบริจาคให้คณะจากศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำตัวศิษย์เก่าแต่ละรุ่น
20.30 - 21.00 น. การแสดงเมดเลย์ลูกทุ่งนศ.เภสัชศาสตร์
21.00 - 21.10 น. ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21.10 - 22.00 น. Pharmacy UBU band (ศิษย์เก่า)

สินค้าที่ระลึก (ขออภัยอยู่ระหว่างปรับข้อมูล)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี

คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดทำสินค้าที่ระลึก

ได้แก่ กุญแจ สัญลักษณ์ ....

สินค้าที่ระลึก 1

รายละเอียด 1

ราคา xxx บาท

สินค้าที่ระลึก 2

รายละเอียด 2

ราคา xxx บาท

ติดต่อ


สายตรงคณบดี : ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

email : saksit.s@ubu.ac.th
+66 045 353 602