คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537

  คณะเภสัชศาสตร์ได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี

  วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • ขอเชิญชวน

  ศิษย์เก่าและนักศึกษา

  คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรม

 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

  ทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี
  ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 22.00

  คืนสู่เหย้า 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์

  เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

 • 19 - 20 กรกฏาคม 2561

  งานประชุมวิชาการ

  Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care

  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

 • วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 04:00 – 08:00

  หมอยา พาแล่น เดิน-วิ่ง 25 ปี เภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ตราสัญลักษณ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Responsive image Responsive image

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

รายละเอียดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

ทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี
ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

ทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี
ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

19 - 20 กรกฏาคม 2561

งานประชุมวิชาการ

Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

19 - 20 กรกฏาคม 2561

งานประชุมวิชาการ

Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 22.00

คืนสู่เหย้า 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 22.00

คืนสู่เหย้า 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 04:00 – 08:00

หมอยา พาแล่น เดิน-วิ่ง
25 ปี เภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

หมอยา พาแล่น เดิน-วิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 04:00 – 08:00
หมอยา พาแล่น เดิน-วิ่ง
25 ปี เภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

รายละเอียดงานคืนสู่เหย้า 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์


เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 - 22.00 น.

 1. ผ้าป่าศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   • เพื่อระดมทุน ในการปรับปรุงห้องศรีพานิชกุลชัย (ห้องแดง) เป้าหมาย 1 ล้านบาท (ระดมทุนผ่านตัวแทนรุ่น)
 2. เสวนา “ประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่า เล่าสู่น้องศิษย์ปัจจุบัน”
   • ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามด้านที่สนใจ
   • เวลา 14.00-17.30 น.
   • ห้องศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์
 3. งานเลี้ยงคืนสู่เหย้า
   • กิจกรรมพบปะพี่น้องศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
   • ค่าบัตรเข้างานเลี้ยง 500 บาท/คน ซื้อบัตรผ่านตัวแทนรุ่น
   • เวลา 17.30 – 22.00 น.
   • ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สินค้าที่ระลึก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ได้จัดทำสินค้าที่ระลึก

โดยสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์

fanpage | สั่งจอง

โดยสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์

fanpage | สั่งจอง

ติดต่อ


สายตรงคณบดี : ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

email : saksit.s@ubu.ac.th
+66 045 353 602