สถานที่และการเดินทาง

แผนผังการเดินทาง

 

แผนผังสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ชั้น 1

 

แผนผังสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ชั้น 2