ปฎิบัติการครั้งที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซต์และซาโปนิน


วันที่ 27/04/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 27/04/2018 (14:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก